Refleksologia

Koko kehon vyöhyketerapiaa

Mitä on refleksologia?

Refleksologia on vyöhyketerapiahoitoa, joka kohdistuu ensisijaisesti jalkateriin, sääriin, käsiin, korvalehtiin ja kasvoihin.

Terapian perusajatuksena on hoitaa ihmisen vaivoja käsitellen keholla sijaitsevia heijastepisteitä ja -ratoja. Ne muodostavat eräänlaisen pienoismallin ihmisestä.

Eri kehonosista voi löytää ”kuvan” koko ihmisestä heijastejärjestelmänä. Elimistö voi käyttää tuekseen eri puolilla kehoa olevia vaihtoehtoisia järjestelmiä. Niitä käsittelemällä voidaan ihmisen ongelmia myös hoitaa.

Eettisyys hoitotyössä

Refleksologia on täydentävä hoitomuoto, joka toimii yhteistyössä virallisen terveydenhuollon kanssa, tavoitteenaan hyvinvoinnin edistäminen. Refleksologeina toimimme aina asiakaslähtöisesti, kunnioittaen ja kuunnellen asiakasta. Refleksologi ei ota kantaa lääkärin määräämiin lääkityksiin tai hoitoihin.

Suomen Refleksologit ry:n eettinen toimikunta toimii ammatillisena tukena yhdistyksen jäsenille, sekä neuvoo kuluttajia ongelmatilanteissa. Eettisen toimikunnan yhteystiedot: info(at)suomenrefleksologit.fi

  • Lue Suomen Refleksologit ry:n eettiset ohjeet kokonaisuudessaan tästä

  • Lue Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n tarkemmat ohjeet kuluttajalle

Heijasteet keholla

On osoittautunut, että erilaiset kehon häiriötilat haluavat käyttää tiettyjä vakiojärjestelmiä tuekseen. Esimerkiksi luuston ongelmat käyttävät mielellään jalkaterässä sijaitsevaa heijastejärjestelmää. Näiden järjestelmien käsittelyn lisäksi refleksologi voi auttaa elintoimintojen tasapainottumista mm. erityisten toimintapisteiden kautta. Käytännön työ on osoittanut, että elimistön omat järjestelmät ”tulkitsevat” terapeutin antamaa hoitoa ja käyttävät saamaansa hoitostimulanssia elimistön omien tarpeideen mukaan. On kuin luonnolla ja keholla olisi oma viisas prioriteettijärjestelmänsä.

Historia

Refleksologinen tietämys ei ole ristiriidassa vyöhyketerapian kanssa. Käytössämme oleva vyöhyketerapeuttinen ymmärrys on 1900-luvun alussa taltioitu Amerikan intiaaneilta. Tiedot kokosivat lääkärit William Fitzgerald ja Eunige Ingham, jotka sovelsivat havaintojaan mm. suun alueen sairauksien hoidossa lähinnä kipujen lievittämiseen hampaan poiston yhteydessä, päänsäryissä jne. Ingham teki tarkat jalkaterän heijastejärjestelmien kartat jo 20- ja 30-luvulla.

Suomessa ja muissa pohjoismaissa harjoitettavan refleksologian kehittäjänä voidaan pitää ruotsalaista Karl-Axel Lindiä, joka 1970-luvulta lähtien päätoimisesti tutki ja kehitti hoitomuotoa tehden siitä loogisen kokonaisuuden. Hänen tutkimustensa ansiosta on saatu tehokkaaseen käyttöön lukuisia eri puolilla kehoa sijaitsevia heijastejärjestelmiä. Nykyiset elämäntavat, ihmisen elinolot ja kiire lisäävät heijastejärjestelmien muuntuvuutta. Karl-Axelin oppien mukaan hoidon on aina perustuttava hoidettavan henkilökohtaiseen analyysiin. Valmiin kaavan seuraaminen ei riitä.

Karl-Axel Lind kehitti myös ihon sähkönjohtamiskykyä hyväksi käyttävän BAS-laitteen. Tämän tarkkuustyökalun avulla pystytään myös sähköisesti paikantamaan hoitopisteet.

Hoidosta

Hoito sopii kaikille ihmisille, vauvasta vaariin. Myös eläimiä hoidetaan refleksologialla.

Hoitosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon asiakkaan saamat muut hoidot, lääkitykset yms. Jokainen hoitokerta on kokonaisuus sisältäen neuvontaa ja opastusta. Parhaimmillaan hoito on yhteistyötä asiakkaan kanssa, tähtäimessä oireiden poistaminen ja laadukkaampi elämä. Tyypillisimmin terapeutin luo hakeutuvat moniongelmaiset ”jo kaiken kokeilleet” tai henkilöt, jotka tietoisesti haluavat välttää kemiallisia tai tukahduttavia hoitoja. Usein uudetkin asiakkaat osaavat odottaa, että fyysisten oireiden helpottumisen lisäksi hoito laukaisee ahdistusta ja tasapainottaa mieltä.

Hoito kestää noin tunnin ja suoritetaan yleisimmin käsin tai erityisten heijastepuikkojen avulla.

Useiden asiakkaiden huolena on erityisesti jalkapohjien käsittelyyn liittyvä mahdollinen kipu. Ammattinsa osaava refleksologi ei aiheuta turhaa kipua ja hoito on muutenkin täysin turvallista.

Refleksologit haluavat muistuttaa, että luonto parantaa ja että parhaimmillaankin terapeutti on terveyden tukija ja avustaja. Mikään hoito ei korvaa terveitä elintapoja, riittävää unta, liikuntaa ja ravintoa.

Koulutus

Ollakseen Suomen Refleksologit ry:n jäsen, terapeutilla on oltava riittävä terapia-alan koulutus, lääketieteen perusopinnot tai terveydenhuollon koulutus, mielenterveyden perusteet, CAM-hoitojen perusteet sekä ensiaputaidot suoritettuina (Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n koulutusvaatimukset). Yhdistyksen päätoiminta on järjestää jatkokoulutusta ja olla linkkinä alan ammattilaisten välillä. Refleksologian peruskoulutusta saa Suomessa Medika Nova Oy:stä www.medikanova.fi/. Koulutusvaatimukset löytyvät kokonaisuudessaan: www.lkl.fi/

Refleksologiaan ja luontaishoitoalaan liittyvät linkit